Miasta ruchu Cittàslow realizują następujące cele:

  • poprawa jakości życia mieszkańców dzięki tworzeniu przyjaznej infrastruktury miejskiej oraz miejsc odpoczynku i rekreacji

  • ochrona środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych 

  • dbałość o zabytki, ich renowację oraz estetykę miast

  • rozpowszechnianie kultury gościnności poprzez zapewnienie mieszkańcom i turystom bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, 

  • a także promocja tych atutów

  • promowanie lokalnych produktów i wyrobów, miejscowego rzemiosła oraz kuchni

  • eliminowanie barier architektonicznych, utrudniających poruszenie się osobom niepełnosprawnym

  • wykorzystanie najnowszych technologii do realizacji celów ruchu „miast dobrej jakości życia”

  • usprawnianie pracy lokalnej administracji oraz dostosowywanie funkcjonowania instytucji do potrzeb mieszkańców.