Przejdź do strony: Cittaslow - intro
Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: “WOLNIEJ, CZYLI DOBRZE I ZDROWO”
Przejdź do strony: Miasta ruchu Cittaslow realizują następujące cele
Przejdź do strony: miasta cd
Przejdź do strony: Murowana Goślina
Przejdź do strony: Murowana Goślina a Cittàslow
Przejdź do strony: murowana goślina cd
Przejdź do strony: murowana goślina cd 2
Przejdź do strony: murowana goślina cd 3
Przejdź do strony: murowana goślina cd 4
Przejdź do strony: Osiągnięcia ekonomiczne Murowanej Gośliny
Przejdź do strony: Osiągnięcia cd 1

„Złota setka Rzeczpospolitej” 
3. miejsce wśród najlepszych gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich 
województwa wielkopolskiego

tytuł „Grunt na medal” 
najlepsza w Wielkopolsce lokalizacja inwestycji 
w roku 2010 według Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Przejdź do strony: stopka
menu